Málokdo by se odvážil jíst rozinky či arašídy viditelně napadené plísní. Ale kde není nic vidět, tam není ani co řešit. Anebo je? Rozinky a arašídy z českých obchodů nechal dTest otestovat na přítomnost plísňových jedů mykotoxinů. Ukázalo se, že i navenek bezchybné zboží může být zdravotně závadné. Ve dvou z 24 vzorků rozinek bylo tolik ochratoxinu A, že jeho množství dvojnásobně překročilo limit EU. Hrst takových rozinek jedených každý den může vést k poškození ledvin. Naopak všechny testované arašídy byly z hlediska mykotoxinů typu aflatoxin „čisté“.

Pro plísňový jed ochratoxin A v různých potravinách včetně rozinek stanovila Evropská komise přísné limity a pro jejich kontrolu existují přesné přístroje. Touto technikou byla vybavena i laboratoř, která otestovala 24 výrobků s označením rozinky. Nadlimitní množství ochratoxinu A bylo naměřeno ve dvou výrobcích a ve třetím se jeho zjištěný obsah pohyboval těsně okolo limitu. Ale vzhledem k možné nejistotě měření ho musíme považovat za ještě vyhovující.

Největší v testu přistižený hříšník měl v kilogramu rozinek 28,49 mikrogramů ochratoxinu A, což je takřka trojnásobek unijního limitu, který činí 10 mikrogramů/kg rozinek. Druhý nevyhovující výrobek obsahoval 23,59 mikrogramu na kilogram rozinek. Výrobky, které překračují limit, se nesmí prodávat.

Do unijního systému rychlého varování RASFF letos různé členské státy EU ohlásily 26 případů nadlimitního výskytu ochratoxinu A v rozinkách. Nahlášené rozinky měly mnohdy nižší obsah ochratoxinu než dva hříšníci z našeho testu.

Lékaři dávají ochratoxin A do souvislosti s nádory ledvin a varlat. Jako většina plísňových jedů, je i ochratoxin A termostabilní, to znamená, že ho nelze zničit při tepelné úpravě potravin.

Příznivé poselství naopak přinesl test dvaceti výrobků s označením pražené loupané arašídy solené, v nichž byl změřen obsah plísňových jedů aflatoxinů. Laboratoř potvrdila, že všechny nakoupené arašídy byly zdravotně nezávadné. V 17 výrobcích se nenašly žádné aflatoxiny, ve zbývajících třech byla jejich přítomnost sice zjištěna, avšak v množství pod stanoveným limitem.

Zdroj: dTest

Přečtěte si také: Převratná novinka pro ženy s rakovinou prsu na ordinace.cz