Pro biopotraviny hovoří minimální obsah reziduálních chemických látek, a to jak kontaminujících, tak aditivních. Oproti konvenčním potravinám spotřebitelé udávají i lepší senzorické vlastnosti (chuť, vůně). Na druhou stranu studie, které srovnávají složení biopotravin a potravin konvenčních, přinášejí výsledky rozporuplné.

Hodnocení je ztíženo mnoha proměnnými (odrůda, doba skladování, atd.), nicméně není prokázáno, že by byly biopotraviny jednoznačně kvalitnější. Na kvalitu běžných potravin jsou kladeny také vysoké nároky a musí splňovat přísné normy.

Ekologické hospodářství je šetrnější k životnímu prostředí

Z řady hledisek jsou biopotraviny určitě lepší, než klasické potraviny. V první řadě je ekologické hospodářství šetrnější k životnímu prostředí. Biopotraviny v porovnání s konvenčními mají však i řadu negativ.

Příkladem je méně atraktivní vzhled, horší technologická jakost (daná např. nižším obsahem lepku), nižší dostupnost, menší sortiment, vyšší cena (cena biopotravin oproti konvenčním je vyšší o 20-40 %).

Následkem toho, že se při produkci bioproduktů nepoužívají chemické ochranné prostředky, vykazují bioprodukty vyšší znečištění mikroorganismy, hmyzem, roztoči a je udáváno i vyšší riziko výskytu plísní.

Biopotravina neznamená zdraví prospěšná potravina

Rostliny neošetřené herbicidy a pesticidy se musí chránit sami za vzniku přírodních toxických látek (alkaloidy, furanokumariny), které mohou působit jako alergeny. Důležité je také zdůraznit, že biopotravina automaticky neznamená zdraví prospěšná potravina nebo potravina určená k hubnutí.

To ale samozřejmě neznamená, že by biopotraviny nebyly přínosem. Spíše konzumace biopotravin není všemocná a základem zůstává pravidelná strava, pestrý jídelníček a ctění zásad správné výživy. Pokud biopotraviny pomohou vylepšit stávající stravovací zvyklosti české populace, podpoří zájem o ochranu a podporu zdraví, jen dobře.

 

Zdroj: www.zijzdrave.cz