Zájem o bioprodukty a biopotraviny se v České republice každým rokem zvyšuje. Nejvíce je nakupují vysokoškoláci, středoškoláci s maturitou a lidé mezi 30 a 39 lety.

V porovnání s ostatními státy Evropské unie je spotřeba biopotravin u nás stále ještě nízká, ale očekává se další nárůst. Tomu nahrává i fakt, že se rovněž zvýšil počet registrovaných výrobců biopotravin.

Nejvíce biopotravin spotřebitelé nakupují v hypermarketech, supermarketech a drogeriích. Následují prodejny zdravé výživy a biopotravin, na třetím místě jsou lékárny. Biopotraviny se prodávají také přímo na farmách a na tržištích, stále větší oblibě se těší i internetový prodej.

Některé biopotraviny se dovážejí ze zahraničí

Sortiment nabízených biopotravin zahrnuje především mléko a mléčné výrobky, pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, vejce, maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce a víno. U některých komodit je ale nabídka nedostatečná a nepokrývá poptávku spotřebitelů (např. vejce, ovoce, zelenina).

Některé biopotraviny nejsou českými výrobci biopotravin produkovány vůbec a dovážejí se ze zahraničí (např. oleje). Nicméně sortiment biopotravin se stále rozšiřuje a do výroby biopotravin se zapojují i velké potravinářské firmy, což zvyšuje dostupnost biopotravin a snižuje i jejich prodejní cenu.

 Kdy získává bioprodukt nebo biopotravina certifikát?

Produkce biopotravin je ošetřena zákonem o ekologickém zemědělství (Zákon 242/2000 Sb.) a Nařízením rady EHS č. 2092/91. Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, získává bioprodukt nebo biopotravina certifikát.

Certifikovaný výrobek může používat ochrannou známku BIO. Jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny se v České republice používá grafický znak BIO (tzv. biozebra), s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a s číslem kontrolní organizace CZ-KEZ-01, CZ-ABCERT-02 nebo CZ-BIOKONT-03. Nově se používá společné logo pro Evropskou unii, přičemž současně lze používat i národní značku tzv. biozebry.

 

Zdroj: www.zijzdrave.cz