Nevhodné složení tuků v jídelníčku může nadělat mnoho paseky. Vědci z pražského IKEMu totiž zjistili, že jejich nadměrná konzumace nejenže zvyšuje cholesterol, ale také vyvolává prozánětlivý stav organismu, čímž  se zvyšuje riziko infarktu, či cévní mozkové příhody.

Co je prozánětlivý stav organismu? „Ukazatel charakterizovaný zvýšenou hodnotou CRP (C-reaktivní protein), která upozorňuje na přítomnost zánětu a zánětlivého procesu (zejména bakteriálního původu) v organizmu,“ vysvětluje předseda Fóra zdravé výživy Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., z IKEMu.

Mírné zvýšení hodnoty CRP nad normu pak podle něj souvisí také s vyšším výskytem srdečně-cévních příhod, přičemž tyto mírně zvýšené hodnoty nemusí být vždy demonstrovány „viditelným“ zánětem.

Jak je prozánětlivý stav ovlivňován stravou?

Profesor Rudolf Poledne poukazuje, že prozánětlivý stav je ovlivňován především složením tuků v jídelníčku. „Nasycené tuky – respektive tuky s převahou nasycených mastných kyselin ­ prozánětlivý stav zvyšují. Při přechodu na stravu se sníženým obsahem nasycených mastných kyselin (tj. výraznou redukcí potravin typu máslo, sádlo, uzeniny, tučné maso, tučné mléčné výroky, dorty, krémy apod. v jídelníčku) a vyšším obsahem mastných kyselin nenasycených (obsažené v rostlinných olejích, kvalitních margarínech, tucích ryb), hodnota CRP klesá.“

Podle profesora Rudolfa Poledne lze konstatovat, že se tento fakt podílel na snižování výskytu srdečně-cévních onemocnění v ČR a na snížení úmrtnosti v důsledku těchto onemocnění v první polovině devadesátých let minulého století. „V této době totiž velice výrazně klesla spotřeba másla a sádla, jakožto zástupců nasycených tuků, a to např. u másla z10 kgna3,5 kgza rok,“ vypočítává.

„Zároveň vzrostla spotřeba rostlinných tuků a olejů, ve kterých je vyšší podíl mastných kyselin nenasycených. Nejenže se tímto krokem snížila hladina cholesterolu v populaci, snížila se také míra prozánětlivosti, a tím pádem i úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění,“ konstatuje Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Nejčastější příčina úmrtí

Choroby srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí obyvatel České republiky. Na jejich vzniku se podílí mnoho faktorů a mezi nimi samozřejmě najdeme také nevhodný životní styl, špatnou výživu, kouření a obezitu.