Redukční diety, zejména ty jednostranné, poškozují dětský organismus. Přesto boomu hubnutí podléhají už i děti. Doktorka Jitka Kytnarová z Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK vysvětluje, že spolupracovat pak musí celá rodina.

Jaký způsob udržování kondice je vhodný pro děti?

Pohybová aktivita je nesmírně důležitá. V průběhu dětského věku by měl jedinec trávit intenzivnější pohybovou aktivitou ještě alespoň jednu hodinu denně.  Jak ale víme, asi 14% dětí se pohybuje jen při školní tělesné výchově a tři procenta ani to ne.

Můžete ze své praxe říci, jestli děti při dietách podporují i rodiče nebo je to spíš otázka „vzorů“ vrstevníků?

Na tuto otázku lze těžko odpovědět, může jí samozřejmě o převzetí vzoru – modelu rodiny, ale v určitém věku začíná určitě více převažovat vliv a „rada“ vrstevníků.

Setkala jste se s nějakým příkladem, kdy dítě drželo nejen pro ně zcela nevhodnou, ale dokonce velmi škodlivou dietu?

Často se setkáváme s  pokusy o různé diety, ať už již zmiňované publikované diety, nebo například snahy o výrazné omezení množství jídla, které pak dotyčný dospívající nevydrží a doslova vyplení ledničku…  Vždy jde pak o to, vysvětlit dítěti i rodině, v čem je problém a chyby zvoleného postupu a jak to změnit.

Z průzkumu plyne, že 22 % dětí má pocit nadváhy. Jaké je skutečné procento těch, kteří mají v dětském věku tento problém?

Ve skutečnosti je to podle dostupných dat o něco méně, tedy ve skupině dětí 5 – 17 letých bez rozdílu pohlaví (chlapci a dívky) vztaženo k mezinárodně doporučovaným normám by bylo dětí s obezitou i nadváhou asi 13%.

Ani ne polovina (43 %) dětí jí vícekrát než třikrát denně. Kolikrát za den by měly děti jíst?

Jak už jsem zmiňovala, dítě by mělo jíst pravidelně, tj. 5-6x denně, tedy nejenom hlavní jídla, ale zcela určitě by měla mezi ně být zařazena dopolední a odpolední svačina, event. může být zařazena i vhodná druhá večeře.

 

Více než polovina dětí pravidelně sportuje, 68 % se domnívá, že se stravuje zdravě. Naopak špatnou zprávou je, že 32 % dětí drželo, drží nebo se chystá držet nějakou dietu.
Údaje vyplývají z dotazníkového průzkumu edukačního projektu Žij zdravě Všeobecné zdravotní pojišťovny, ve kterém odpovídalo 1 972 dětí ve věku od 6 do 16 ze základních škol po celé České republice. Výsledky ukázaly významný posun oproti roku 2008, kdy 24 % dětí přiznalo, že vůbec nesnídá a 50 %  pak souhlasilo s tvrzením, že nejí zdravě.
Z odpovědí je patrné, že děti přemýšlejí o tom, jak vypadají. Celých 22 % se domnívá, že má nadváhu. O tom, že by držely dietu, přemýšlí dokonce 32 % dětí. Před rokem jich bylo ještě více – alarmujících 39 %.
Průzkum také prokázal, že české děti ztrácejí zájem o fastfoody a naopak více sportují.

Hubněte zdravě, tedy postupně

Lékaři doporučují snižovat váhu maximálně o jeden kilogram týdně. Pak hubnete tuk a ne svalovou hmotu a také neztrácíte vodu.