RNDr. Barbora Večerková, STEM/MARK, a.s.

Při nákupu olejů sledují hlavně matky s dětmi, jaký olej kupují. Senioři většinou druhy rostlinný olejů nesledují vůbec. A víc než polovina domácností v ČR nemá ponětí o výhodách řepkového oleje.

Nejvíce se řepkový olej uplatní v kuchyních žen s dětmi do 15 let (43 %). Téměř ho nevyužívá 54 % domácností žen s dětmi a tři pětiny domácností samostatně žijících osob střední generace a seniorů nad 60 let.

Jak často řepkový olej doma používáme?

Pokud již lidé v domácnostech využívají k přípravě a úpravě pokrmů řepkový olej, činí tak nejčastěji několikrát měsíčně. Častější konzumace řepkové oleje byla zjištěna v průměru u třetiny respondentů, nejčastěji u seniorů (32 % několikrát týdně a 5 % denně). Nicméně mezi seniory je ale i nejvíce těch, kteří tento olej konzumují jen výjimečně (21 %).

Využití stolních olejů v teplé a studené kuchyni

Ve studené kuchyni nachází největší uplatnění olivový olej, a to zejména ve skupině matek s dětmi do 15 let (81 %) a samostatně žijících osob ve věku 30-50 let (77 %). V obou těchto kategoriích používají tento olej častěji vysokoškoláci. Senioři ho naopak využívají v 56 % domácností (méně často na vesnicích). Druhým nejčastěji používaným olejem pro přípravu studených pokrmů je slunečnicový, kde se jeho konzumace pohybuje okolo 60 %. Obecně lze říci, že slunečnicový olej je častěji využíván osobami vyučenými a těmi žijícími na vesnici. Řepkový olej nachází využití ve studené kuchyni nejčastěji v domácnostech žen s menšími dětmi (19 %). V případě samostatně žijících osob střední generace byla jeho konzumace zaznamenána u 16 % osob, v případě seniorů pouze u 11 %. Mezi seniory je i nejvíce těch, kteří v rámci studené kuchyně nevyužívají žádný rostlinný olej (8 %).

Doménou teplé kuchyně je olej slunečnicový, používaný v 80 a více procentech všech domácností. Olivový olej je v rámci teplé kuchyně nejčastěji využíván samostatně žijícími osobami ve věku 30-50 let (36 %), nejméně pak seniory (15 %). Řepkový olej naopak nejčastěji pro přípravu teplých pokrmů užívají ženy s menšími dětmi (32 %), v případě obou dalších cílových skupin se jedná pouze o 23 % respondentů (u seniorů častěji ženy). Nevyužití žádného oleje deklarovalo minimum osob, nejčastěji poté opět senioři – 4 %.

Co je důležité při nákupu stolních olejů?

Při nákupu rostlinných olejů je pro matky a vysokoškoláky nejdůležitější faktorem druh nakupovaného oleje (54 %),  u seniorů hraje velkou roli cena. Nejméně důležitým hlediskem nákupu je poté samotná značka výrobku.

Vnímání řepkového oleje a jeho prospěšnosti

Více než tři pětiny dotázaných neví, zda řepkový olej dodává pokrmům příjemnou chuť. Pětina ostatních se domnívá, že tomu tak je a naopak 17 % si myslí, že tomu tak není. Obdobně stejně velké množství respondentů neví, zda je řepkový olej dobrý prospěšný. O prospěšnosti jsou přesvědčeny nejčastěji ženy s menšími dětmi (37 %), méně už senioři (15 %), a to zejména muži (20 %).

Poměrně velké množství dotázaných (zejména senioři – 65 %) také není schopno říci, zda řepkový olej obsahuje spíše prospěšné mastné kyseliny nebo naopak ty nežádoucí. Většina respondentů napříč všemi dotázanými skupinami také neví, zda složení řepkového oleje vyhovuje výživovým požadavkům z hlediska složení tuků a zastoupení skupin mastných kyselin.

O prospěšnosti řepkového oleje více v článku Řepkový olej:Olej se zbytečně špatnou pověstí na Ordinace.cz.